portraits (אוסף 1)

portraits (אוסף 1) 3

אסופת פורטרטים שהכנתי בהזדמנויות שונות, תנו חיוך!

GRIP (דפוס ומיתוג)

GRIP (דפוס ומיתוג) 10

דוכן משקאות שבהכנתו הייתי מעורב במסגרת מיתוג חברת GRIP במשרד המיתוג OPEN