portraits (אוסף 1)

אסופת פורטרטים שהכנתי בהזדמנויות שונות, תנו חיוך!

GRIP (דפוס ומיתוג)

דוכן משקאות שבהכנתו הייתי מעורב במסגרת מיתוג חברת GRIP במשרד המיתוג OPEN