הרינו מזמינים בזאת..

מקבץ הזמנות שהכנתי בהזדמנויות שנות ונשלחו במייל או בדפוס בהתאם לצורך, שיהיה רק בשמחות!
ניתן לראות גם דוגמאות של פרסום במייל פה