go with the flow (אנימציה)

לפעמים במצגת מגיעים לשקף עמוס וכבד בפרטים מצד אחד, אבל לכאורה אי אפשר לפשט אותו כי כל פרטי הפרטים בו הם חיוניים מצד שני.
אז כיצד נפרט עבור הצופים את השקף לחלקיו השונים כך שיהיה גם קל ומעניין להבנה אבל עדיין נשאר 'באותו שקף' ללא הארכת ההסבר לשקפים מיותרים? באנימציה כמובן!

הערה: במצגת השונות שיצרתי, תמיד נתתי למציג אפשרות לשלוט באופן עצמאי על קצב התקדמות האנימציה. אך כאן האנימציה הומרה לפורמט של סרטון ולכן בסרטונים הבאים ההתקדמות היא ברווחי זמן קבועים, אך לדעתי הם עדיין בהחלט מעבירים את הרעיון של פירוק שקפים מורכבים לקטעי מידע מסודרים וקלים לעיכול באמצעות אנימציה.

קרדיט: האנימציות הבאות הם דוגמאות נבחרות מתוך מצגות רבות בהן הייתי מעורב בהכנה בעיצוב וביצירת ההנפשה במשרד המיתוג OPEN, הקרדיט על העיצוב והתכנים שייכים כמובן לבעליהן המקוריים.

Work Flow

דוגמה ראשונה אפשר לראות בשקף הזה בו מפורטים שלבי תהליך עבודה בפרויקט ועל אף הסדר שבו הוא נותר מורכב מאוד, 
בסרטון היו-טיוב שכאן תוכלו להתרשם כיצד האנימציה עזרה לפרק את המורכבת שלו, השלבים השונים של תהליך העבודה מוצגים בהדרגה ובסוף מקובצים יחד למעין סיכום כולל הזהה לשקף המקורי ומהווה 'סגירת מעגל'.

על התהליך: במקרה הנוכחי, במקום שימוש בפלאש, היה יותר נוח לצור את האנימציה באמצעות תוכנת keynote שבה קיימת האפשרות למציג לשלוט בקצב התקדמות שלבי ההסבר האנימטיבי כחלק ממצגת.

Social networking

הנה דוגמה נוספת: הסבר על התפשטות קשרים ברשתות חברתיות לפי אחוזים
קל להבהיר יותר באמצעות אנימציה שמתפתחת בשלבים

על התהליך: בגלל המורכבות במקרה זה כן נעשה שימוש בתוכנת פלאש עם כפתורי action script שאפשרו למציג עצירות בשלבים השונים של ההתקדמות כך שיוכל להסביר על כל שלב

Briefme Demo

דוגמה אחרונה חביבה: עיצבתם לאפליקצית הבנק של הלקוח המון מסכים מהממים ..אבל אלו רק סקיצות,
איך תסבירו לו אותם ואת צורת הפעולה המתוכננת שלהם בלי אב-טיפוס עובד? אנימציה!