Postal Methods (אנימציה תכנות ואיור)

Postal Methods
(אנימציה תכנות ואיור)

Postal Methods (אנימציה) 1

חברת Postal Methods מספקת באמצעות האינטרנט לחברות ומשרדים שונים, שירותי אוטומציה לשליחת דואר רגיל (snail mail)
ובכך חוסכת להם את כל תהליכי ההדפסה הקיפול העטיפה והדיוור וכו',
החברה הזמינה ממני באנר אנימציה שמסביר את התהליכים בשירות שלהם, אז בואו נתחיל מהכיף, הנה התוצאה הסופית באנימציה:

חברת Postal Methods מספקת באמצעות האינטרנט לחברות ומשרדים שונים, שירותי אוטומציה לשליחת דואר רגיל (snail mail) ובכך חוסכת להם את כל תהליכי ההדפסה הקיפול העטיפה והדיוור וכו',
החברה הזמינה ממני באנר אנימציה שמסביר את התהליכים בשירות שלהם, אז בואו נתחיל מהכיף, הנה התוצאה הסופית באנימציה:

בגרסת הפלאש המקורית של הבנאר תוכלו גם לראות שתוכנתו כפתורי ניגון המאפשרים לצופה לעצור/להמשיך את הסרטון בהתאם לרצונו
ובפריים הסיום של סרטון הפלאש מופיע גם טקסט הסבר דינמי! כלומר, מתוכנת באופן כזה שיהיה ניתן לעריכה ועדכון ע"י אנשי postal methods מעת לעת
ללא צורך בתוכנות אנימציה או בידע טכני (בעזרת טעינת קובץ טקסט חיצוני שניתן לעריכה ללא תוכנת פלאש וכו')

לפני כל תהליך ההנפשה ותכנות קיים כמובן שלב מקדים של איור וחיפוש סגנון
התהליך כמובן מתחיל מסקיצות איור שונות לשלבים השונים של הסרטון ולפעמים גם אחרי הסטורי-בורד האחרון עדיין משתנים דברים כשמתחילים להנפיש,
בגלרייה ניתן לראות את הסטורי בורד בשלבים שהובילו להנפשה

בגרסת הפלאש המקורית של הבנאר תוכלו גם לראות שתוכנתו כפתורי ניגון המאפשרים לצופה לעצור/להמשיך את הסרטון בהתאם לרצונו
ובפריים הסיום של סרטון הפלאש מופיע גם טקסט הסבר דינמי! כלומר, מתוכנת באופן כזה שיהיה ניתן לעריכה ועדכון ע"י אנשי postal methods מעת לעת ללא צורך בתוכנות אנימציה או בידע טכני (בעזרת טעינת קובץ טקסט חיצוני שניתן לעריכה ללא תוכנת פלאש וכו')

לפני כל תהליך ההנפשה ותכנות קיים כמובן שלב מקדים של איור וחיפוש סגנון
התהליך כמובן מתחיל מסקיצות איור שונות לשלבים השונים של הסרטון ולפעמים גם אחרי הסטורי-בורד האחרון עדיין משתנים דברים כשמתחילים להנפיש,
בגלרייה ניתן לראות את הסטורי בורד בשלבים שהובילו להנפשה