Sketches (אוסף 1)

לפעמים זה סתם שרבוט בפינת עמוד ופעמים שזה רישום מורכב, 
לפעמים עט ושכבות של טיפקס, לפעמים עיפרון ולפעמים צבעי מים
אין פה אחידות ברמה, בשיטת עובדה או בחומרים
….רק בחוסר היכולת שלי לסנן! 
אני אוהב את כולם, גם את הפחות מוצלחים
גם את אלה שנעשו בהיסח הדעת או בלחץ של זמן.. 
מקווה שגם אתם תאהבו

לפעמים זה סתם שרבוט בפינת עמוד ופעמים שזה רישום מורכב, לפעמים עט ושכבות של טיפקס, לפעמים עיפרון ולפעמים צבעי מים
אין פה אחידות ברמה, בשיטת עובדה או בחומרים
….רק בחוסר היכולת שלי לסנן! 
אני אוהב את כולם, גם את הפחות מוצלחים
גם את אלה שנעשו בהיסח הדעת או בלחץ של זמן.. 
מקווה שגם אתם תאהבו