insomnia (איור ואנימציה)

לפעמים העבודה לוקחת אותנו לסיבוב מסביב לשעון…
פעם זה דד-ליין לחוץ שדוחף אותך מעבר לקצה ופעמים אחרות סתם המסך המרצד שקורא לך להספיק רק  עוד קצת, אז מה אם השעה מטורפת, רק עוד דקה ואני מסיים!… מה?, כבר בוקר?
סדרת איורים בגלריה ו- loop אנימציה שנוצרו ברוח תקופה שאני מקווה לא לחזור אליה..