אני הורג אותם

בדמיוני

דווקא את אלה שאני אוהב מכל

לא בעצמי,

אלא חוזה את מותם המצער בנסיבות כאלה ואחרות 

כדי שאוכל להתאבל עליהם

 

לפעמים דווקא ככה, זה מרגיש פחות לבד