...חשבתי

 שבשביל להיות מקורי

צריך להעתיק מבלי שיתפסו אותך

אבל בזכותך גיליתי,

 בשביל להיות מקורי

צריך רק..שיאהבו אותך

 

 

        מוקדש לתמר.