גנב הרגשות


אלפי מילים

מסות של מחשבות ותיאורים

קינאה אהבה  ...שנאה

כמיהה וייסורים

 

שחוויתי על בשרי וראיתי במו עיני

 

נמסרו ואינם

 

להחליפם- אי אפשר,

לשחזרם? אין זה מותר!

 

רק אחרים חדשים

ימלאו במעט את החלל הריק במקומם