פילוח שוקלא פעם קבלו בפני שסגנון הכתיבה שלי קשה לקריאה

"לא אכפת לי" התרסתי כנגדם

"זה במילא לא מיועד למי שאין לו סבלנות לקרוא את זה" עניתי

 

ואז גיליתי,

 

שנותרתי ללא קוראים.