GRIP (דפוס ומיתוג)

GRIP (דפוס ומיתוג) 3

דוכן משקאות שבהכנתו הייתי מעורב במסגרת מיתוג חברת GRIP במשרד המיתוג OPEN