Sketches (אוסף ראשון)

לפעמים זה סתם שירבוט בפינת עמוד ופעמים שזה רישום מורכב, הגעתם אל אוסף הרישומים הראשון!
אין פה אחידות ברמה, שיטת העובדה או החומרים ..רק בחוסר היכולת שלי לסנן
אני אוהב את כולם, גם את אלה שנעשו בהיסח הדעת או בלחץ של זמן, מקווה שתואהבו גם