פונט כאב

קונספט לפונט מחוטי ברזל ומקלות צמר גפן שיוצרים ביחד מילים שמנקות אבל גם דוקרות..
זה לא כאב של פציעה בקרב, זה כאב קטנוני קטן כזה מדקירה של מחט, זה להתעסק בפצע פיצפון מלא במוגלה…