go with the flow (אנימציה)

לפעמים במצגת מגיעים לשקף עמוס בפרטים מצד אחד אבל כל פרט ופרט בו הוא חיוני מצד שני.
כיצד נפרט עבור הלקוח את השקף לחלקיו השונים כך שיהיה קל להבנה ועדיין נשאר 'באותו שקף' ללא הארכת ההסבר לשקפים מיותרים? באנימציה כמובן!
קרדיט: האנימציות הבאות הם דוגמאות נבחרות מתוך מצגות רבות שהייתי מעורב בהכנתן במשרד המיתוג open ובהן עזרתי ליצור את האנימציה, הקרדיט על העיצוב והתכנים שייכים כמובן לבעליהן המקוריים.
הערה: בסרטונים הבאים, להבדיל מב- Keynote / Power Point (או flash עם action script) כמובן אין אפשרות להציג את השליטה הידנית שיש שיש למציג אנושי על התקדמות האנימציה במצגת.
לכן היא הם מציגים התקדמות ברווחי זמן קבועים, אך לדעתי עדיין בהחלט מעבירים את הרעיון של פירוק שקפים מורכבים באמצעות אנימציה שמקלה מאוד את הבנת המידע המוגש.